Vertalen van websites

Meertaligheid in je website

Hoe zorg ik er voor dat je meertaligheid in je website kan faciliteren? Is er een plug-in voor? Zo ja welke kan ik het beste gebruiken. In deze e-learning leg ik uit wat voor mogelijkheid er is om een WordPress met Elementor Pro meertalig te maken op een simpele manier.

Meertaligheid in je website Meer lezen »