Toegankelijke documenten

Hoe maak je een pdf-document toegankelijk?

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 119,00

Stap 1: stijlen volgens semantische structuur

Maak een duidelijke koppenstructuur in de hiërarchische volgorde:

 • H1 – hoofdstuktitel is (komt maar 1 keer voor per hoofdstuk)
 • H2 – sectiekop
 • H3 – onderverdeling van H2
 • H4 – sectiekop
 • H5 – onderverdeling van H4
 • H6 – o.a. voor een voet tekst

In een document heb ik de bovengenoemde koppenstructuur vertaalt naar die in de pdf structuur:

Koppenstructuur in een document

De onderdelen van de semantische html5 structuur heb ik vertaald naar de pdf structuur (cursief de vertaling naar een Word document.

 • Header – Het kopgedeelte van een document waarin o.a. het logo, bestandsnaam
 • Banner – het adresgedeelte van bijvoorbeeld de geadresseerde in een brief (niet in tabelvorm maar onder elkaar of in een twee-koloms indeling.
 • Main (hoofdinhoud) – de broodtekst van het document met artikelen aangeduid met kop 2 t/m kop 5
 • Aside (sidebar of bepaalde variabele onderdelen) – niet van toepassing omdat een screenreader bij voorkeur van boven naar onder leest en niet op zij.
 • Footer – Voettekst met daarin het adres, bronteksten of voetnoten.

Stap 2: leesbaarheid voor mensen met taalniveau B1

Voor laaggeletterden schrijf je in taalniveau B1. Wat dit inhoud lees je hier. Of je taal begrijpelijk is kun je testen op de website Is het B1?

Word plug-in om tekst om te zetten naar begrijpelijke taal

Brthrs Agency het bedrijf achter Digi toegankelijk heeft een App en een Word plug-in voor  ontwikkeld waarmee je onder andere Nederlandse en Engelse teksten kunt vertalen naar taalniveau A2, B1 of B2. Een zeer interessante app die ik heb gebruikt om websiteteksten van consumentenorganisatie Metrocov de teksten heb vertaald van B2/C1 naar B1.

Voorbeeld Homepage www.metrocov.nl

Belangenbehartiging OV-reiziger (Dit is taalniveau B2/C1 huidige tekst

Veel mensen maken gebruik van het Openbaar Vervoer. Oudere mensen, jongere mensen, mensen met en zonder functiebeperking. Dat betekent dat in het OV-beleid met die reizigers rekening wordt gehouden. Op grond van de Wet Personenvervoer 2000 zijn de lokale overheden die de OV-concessies verlenen, te weten de 11 provincies en de 2 metropoolregio’s, en de concessiehouders, d.w.z. de vervoerbedrijven, verplicht advies te vragen aan consumentenorganisaties die opkomen voor de belangen van de OV-reizigers. Download hier de folder “METROCOV Schakel tussen reiziger, vervoerder en Overheid”.

Belangenbehartiging OV-reiziger. De Word plug-in zet de tekst om naar taalniveau B1

Veel mensen reizen met het Openbaar Vervoer (OV): oud en jong, mensen met en zonder beperkingen. Mensen die besluiten nemen over het OV moeten luisteren naar wat deze reizigers belangrijk vinden. Organisaties als METROCOV komen op voor de belangen van deze reizigers. Zij adviseren de mensen die beslissen over het OV. In deze folder leest u wat METROCOV doet.

Voor wie is toegankelijkheid nodig?

Mensen met een beperking (visueel, fysiek, motorisch, auditief, cognitief, in spraak of taal) moeten een website met het toetsenbord en met een screenreader goed is te benaderen.

Tip: download deze interessante App.

App Icon Toegankelijk

Scroll naar boven